09/08/2020 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viễn vọng hữu hoài
遠望有懷

Tác giả: Trần Thiện Chánh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Diệp Đồng vào 13/06/2008 08:44

 

Nguyên tác

客路風塵近白頭,
悲愁難上仲宣樓。
雲黏晚樹千山重,
雨洗寒沙半水浮。
關塞正愁聞落笛,
乾坤獨立望歸舟。
十年故國梅花寺,
夢裏糢糊覓舊遊。

Phiên âm

Khách lộ phong trần cận bạch đầu,
Bi sầu nan thướng Trọng Tuyên lâu[1].
Vân niêm vãn thụ thiên sơn trọng,
Vũ tẩy hàn sa bán thuỷ phù.
Quan tái chính sầu văn lạc địch,
Càn khôn độc lập vọng quy chu.
Thập niên cố quốc Mai hoa tự[2],
Mộng lý mô hồ mịch cựu du.

Dịch nghĩa

Trải gió bụi ở đất khách, đã gần bạc đầu
Buồn thương khó nỗi lên lầu Trọng Tuyên
Mây giăng, cây chiều dày trên ngàn núi
Mưa rửa, cát lạnh lửng lơ trên dòng nước
Đang lúc sầu nơi quan ải, nghe tiếng sáo rụng
Một mình giữa đất trời, ngóng bóng thuyền về
Mười năm nhớ nhung chùa hoa mai nơi quê cũ
Trong giấc một mịt mờ tìm kiếm những bạn chơi xưa

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đất khách phong trần tóc nhuốm sương
Tỏ lòng, khôn mượn điệu từ chương
Mây giăng bóng núi, cây ngàn lớp
Mưa lạnh triền sông, cát mấy phương
Quan ải sầu lên theo sáo trỗi
Đất trời mắt mỏi ngóng buồm giương
Mười năm thương nhớ chùa Mai trước
Bạn cũ trong mơ hiện chập chờn
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
[1] Trọng Tuyên tức Vương Xán, người đời Hậu Hán, chạy loạn đến Kinh Châu, có làm bài Đăng lâu phú (Bài phú lên lầu) tỏ lòng nhớ nhung quê hương. Lầu Trọng Tuyên đ6y chỉ việc làm thơ văn bày tỏ nỗi nhớ nhà.
[2] Có lẽ chỉ chùa Cây Mai ở gò Cây Mai tỉnh Gia Định, nay nằm trên đường 3/2 quận 11 thành phố HCM. Chùa Cây Mai đây chỉ cung vùng Gia Định - Nam Kỳ đã bị quân Pháp chiếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thiện Chánh » Viễn vọng hữu hoài