14/04/2024 12:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Hậu Xích Bích

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2006 18:05

 

Sông Xích Bích vừng trăng vằng vặc,
Thầy Tô tìm thú cũ qua chơi.
Bóng quang âm[1] là đã mấy mươi,
Mà non nước dễ xui lòng cảm kích.
Thi thành nhất bức thiên sơn tịch,
Cô hạc hoành giang lược tiểu chu.[2]
Suốt năm canh bên gối mơ hồ,
Chiếc thuyền luống đi về trong bóng nguyệt.
Trong cười nói hỏi tên gì chẳng biết,
Liếc trông ra nào thấy đâu nào.
Ấy người hay hạc xinh sao?
[1] Ánh sáng và bóng tối của ngày đêm, ám chỉ thời gian.
[2] Chữ Hán: 詩成一幅千山寂,孤鶴橫江掠小舟. Nghĩa: Làm xong bài thơ thì cảnh núi non xung quanh đã lặng ngắt, Một cánh hạc lẻ loi bay qua sông trước mũi thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh Hậu Xích Bích