13/08/2022 19:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ thu

Tác giả: Phạm Đình Nhân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2013 22:19

 

Lưng trời tiếng sáo vi vu
Hư không vọng tiếng gió ru từ ngàn
Hồ thu nhuộm cánh hoa tàn
Sương tan trong tiếng lá vàng nhẹ rơi.
02.02.2012

Nguồn: Hoa bằng lăng (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Nhân » Hồ thu