19/01/2022 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 001

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 17/06/2008 21:54

 

Ai kẻ yêu nhau
Chia xa...
Một kẻ cúi đầu
Một kẻ khóc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Bình » Bài 001