29/11/2021 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U viện tảo xuân
幽院早春

Tác giả: Liễu Trung Dung - 柳中庸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2014 08:58

 

Nguyên tác

草短花初拆,
苔青柳半黃。
隔簾春雨細,
高枕曉鶯長。
無事含閑夢,
多情識異香。
欲尋蘇小小,
何處覓錢塘。

Phiên âm

Thảo đoản hoa sơ sách,
Đài thanh liễu bán hoàng.
Cách liêm xuân vũ tế,
Cao chẩm hiểu oanh trường.
Vô sự hàm nhàn mộng,
Đa tình thức dị hương.
Dục tầm Tô Tiểu Tiểu,
Hà xứ mịch Tiền Đường?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ non, hoa vừa hé
Rêu xanh, liễu chớm vàng
Cách rèm mưa xuân nhỏ
Gối sớm tiếng oanh vang
Nhàn rỗi ôm mơ mộng
Đa tình biết hương xa
Muốn tìm Tô Tiểu Tiểu
Tiền Đường ở đâu là?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Trung Dung » U viện tảo xuân