22/06/2024 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc - Lục Bàn sơn
清平樂-六盤山

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2008 19:18

 

Nguyên tác

天高雲淡,
望斷南飛雁。
不到長城非好漢,
屈指行程二萬。

六盤山上高峰,
紅旗漫捲西風。
今日長纓在手,
何時縛住蒼龍?

Phiên âm

Thiên cao vân đạm,
Vọng đoạn nam phi nhạn.
Bất đáo Trường Thành phi hảo hán,
Quật chỉ hành trình nhị vạn.

Lục Bàn sơn thượng cao phong,
Hồng kỳ mạn quyển tây phong.
Kim nhật trường anh tại thủ,
Hà thì phược trú Thương Long?

Dịch nghĩa

Trời cao mây nhạt
Chim nhạn bay hút về phương nam
Không đến Trường Thành không phải là con người dũng cảm
Tính đốt ngón tay đường đi dài hai vạn dặm

Trên đỉnh chót vót núi Lục Bàn
Lá cờ đỏ cuốn theo gió tây
Ngày nay đã nắm cái dây dài trong tay
Lúc nào sẽ trói được Thương Long?

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Trời cao mây nhạt
Về Nam hút bóng nhạn
Không đến Trường Thành không dũng cảm
Bấm đốt đường đi hai vạn

Đỉnh Lục Bàn vút từng không
Gió tây phất ngọn cờ hồng
Hôm nay dây dài tay nắm
Ngày nào trói được Thương Long?
Tháng 10-1935.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thanh bình nhạc - Lục Bàn sơn