19/01/2021 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ lại
Przypomnienie

Tác giả: Adam Bernard Mickiewicz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2008 22:55

 

Nguyên tác

Lauro! czyliż te piękne wieków naszych lata
Jeszcze się kiedy twojej malują pamięci?
Kiedyśmy sami tylko i sobą zajęci
Dbać nie chcieli o resztę obcego nam świata.

Chłodnik, co się zielonym jaśminem wyplata,
Strumień, co z miłym szmerem po łące się kręci:
Tam nas często, wzajemne tłomaczących chęci,
Późnej nocy miłosna osłoniła szata.

A księżyc z pod bladego wyjrzawszy obłoku,
Śnieżne piersi i złote rozświecał pierścienie,
Boskiego wdziękom twoim przydając uroku.

Wtenczas serca porywa słodkie zachwycenie,
Usta się spotykają, oko ginie w oku,
Łza ze łzą i z westchnieniem miesza się westchnienie!...

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Lôra, nhớ chăng những năm đằm thắm?
Hai ta chỉ biết có ta thôi
Ngày còn trẻ, với trái đất ta cũng lãnh đạm
Nhưng trái đất không ta vẫn trọn đường quay

Phòng ta tươi tắn có hoa nhài
Con suối chảy ngoằn ngoèo qua cỏ
Đêm khuya ta tâm sự bồi hồi
Rèm trăng chở che tình duyên đôi lứa

Mây màu trắng đục ru trăng
Trăng hoà ánh nhạt tóc em vàng
Gửi chút sáng trời vào sắc đẹp

Say chếnh choáng, môi anh tìm môi em
Mắt anh vờn đôi mắt em
Hoà chan tiếng thở dài, nước mắt.
Thơ tình (Sonety erotyczne).
Nguồn: Thơ Mickiêvich, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Adam Bernard Mickiewicz » Nhớ lại