26/09/2022 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 20
感遇其二十

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:01

 

Nguyên tác

玄天幽且默,
群議曷嗤嗤?
聖人教猶在,
世運久陵夷。
一繩將何繫?
憂醉不能持。
去去行採芝,
勿為塵所欺。

Phiên âm

Huyền thiên u thả mặc,
Quần nghị hạt xuy xuy ?
Thánh nhân giao do tại,
Thế vận cửu lăng di.
Nhất thằng tương hà hệ ?
Ưu tuý bất năng trì.
Khứ khứ hành thái chi,
Vật vi trần sở khi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 20