07/05/2021 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 2

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:51

 

Phiên âm

Cô chu nhập Quảng nguyệt sơ đông,
Lục thuỷ du du khách tứ nùng.
Long mẫu miếu tiền hồng diệp lạc,
Việt vương đài thượng bạch vân phong.
Càn khôn di hận nhân hà tại,
Kim cổ lưu sầu thuỷ tự đông.
Sương mãn giang thiên gia vạn lý,
Kinh hồi lữ mộng ngũ canh chung.

Dịch nghĩa

Thuyền con vào Quảng đầu mùa đông,
Nước biếc man mác tứ khách nồng nàn.
Trước đền Long mẫu lá đỏ rụng,
Trên đài Việt vương mây trắng phong kín.
Trời đất còn lưu mối hận, người giờ ở đâu?
Cổ kim tuôn nỗi sầu, nước cứ chảy về đông.
Sương đầy trời sông, nhà xa muôn dặm,
Tiếng chuông canh năm khua tỉnh mộng nơi đất khách.

Bản dịch của Hoài Anh

Thuyền con vào Quảng đầu đông,
Nước xnh xui tứ khách nồng nàn khơi.
Đền Long mẫu lá đỏ rơi,
Phau phau mây trắng phong dài Việt vương.
Người đi, để mối hận trường,
Xưa nay nước chảy một đường về đông.
Nhà xa, sương ngập trời sông,
Chuông khua tỉnh giấc mơ mòng về quê.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 2