08/08/2020 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo chưa rách anh đã thay vai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:51

 

Áo chưa rách anh đã thay vai
Quần thâm lẻ gấu như trai rong đường
Anh muốn chơi một chút đoạn trường
Hai bên phường đã ngược Mường bán buôn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo chưa rách anh đã thay vai