23/03/2023 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Tam Giáo

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2020 17:28

 

Hang sâu ai khéo đựng nền chùa,
Nước biếc non xanh đúc một hồ.
Cũng muốn vui chơi phong cảnh bụt,
Ba sinh đã được mấy lần tu?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Chùa Tam Giáo