09/12/2022 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uý nhân
畏人

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 13:54

 

Nguyên tác

早花隨處發,
春鳥異方啼。
萬里清江上,
三年落日低。
畏人成小築,
褊性合幽棲。
門徑從榛草,
無心走馬蹄。

Phiên âm

Tảo hoa tuỳ xứ phát,
Xuân điểu dị phương đề.
Vạn lí thanh giang thượng,
Tam niên lạc nhật đê.
Uý nhân thành tiểu trúc,
Biển tính hợp u thê.
Môn kính tòng trăn thảo,
Vô tâm tẩu mã đề.

Dịch nghĩa

Hoa sớm tuỳ chỗ nở,
Oanh mùa xuân hót nơi lạ.
Trên dòng sông trong dài vạn dặm,
Ba năm rồi dưới bóng chiều tà.
Lánh người nên làm ống tiêu nhỏ,
Tính thẹn hợp với nơi ở vắng lặng.
Đường trước cửa đầy cỏ trăn,
Không để ý nên cho vó ngựa đạp lên.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa sớm tuỳ chỗ nở,
Xuân nơi lạ, oanh ca.
Sông trong dài vạn dặm,
Ba năm bóng xế tà.
Dè người nên ít tiếng,
Tính hẹp hợp căn nhà.
Đường cửa đầy cỏ mọc,
Chẳng màng vó ngựa qua.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Uý nhân