05/03/2021 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàn hoa bể cạn nước đầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:01

 

Giàn hoa bể cạn nước đầy,
Cá vàng hoá bạc chàng rày đối chi?
- Thuyền tình sao vắn sông sâu,
Tầu đồng neo sắt gái đâu dám chèo.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàn hoa bể cạn nước đầy