08/12/2022 04:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người tí hon bằng cát
Песчаный человек

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2008 04:59

 

Nguyên tác

Человек бежит песчаный
по дороженьке печальной.

На плечах красиво сшита
майка в дырочках, как сито.

Не беги, теряя вес,
можешь высыпаться весь!

Но не слышит человек,
продолжает быстрый бег.

Подбегает он к Москве
остается ЧЕЛОВЕ...

Губы радостно свело
остается лишь ЧЕЛО...

Майка виснет на плече
от него осталось ЧЕ...
. . . . . . . . . . . . . .
Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...

Bản dịch của Tế Hanh

(Viết cho thiếu nhi)

Một con người bằng cát
chạy trên con đường buồn

Trên vai anh rõ đẹp
thủng lỗ chiếc may-ô

Đừng chạy mất trọng lượng
anh có thể tan ra

Nhưng anh không nghe thấy
cứ tiếp tục chạy nhanh

Chẳng có con người buồn
có con đường bằng cát
Dịch qua bản tiếng Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Người tí hon bằng cát