01/07/2022 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên thượng văn Hồ già kỳ 2
邊上聞笳其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:07

 

Nguyên tác

海路無塵邊草新,
榮枯不見綠楊春。
白沙日暮愁雲起,
獨感離鄉萬里人。

Phiên âm

Hải lộ vô trần biên thảo tân,
Vinh khô bất kiến lục dương xuân.
Bạch sa nhật mộ sầu vân khởi,
Độc cảm ly hương vạn lý nhân.

Dịch nghĩa

Đường về phía biển không bụi, hai bên cỏ mới mọc
Nhưng tươi hay khô cũng chẳng phải màu xanh của liễu xuân
Mặt trời lặn, cát trắng, mây buồn trôi nổi
Khiến lính xa nhà ôm riêng mình nỗi đau xa quê

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đường đi ra phía biển Đông
Cỏ non mới mọc, sạch không bụi nhoà
Dẫu là xanh đấy nhưng mà
Chẳng xanh sắc liễu thướt tha muôn màu
Một vùng cát trắng phau phau
Chiều rơi ngày tận, mây sầu lang thang
Khiến người lính thú ly hương
Nhớ về quê mẹ buồn thương ôm sầu
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Biên thượng văn Hồ già kỳ 2