06/07/2022 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thường đệ 4
裳棣 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 18:11

 

Nguyên tác

兄弟鬩於牆,
外禦其務。
每有良朋,
烝也無戎。

Phiên âm

Huynh đệ hích vu tường,
Ngoại ngự kỳ vụ.
Mỗi hữu lương bằng,
Chưng dã vô nhung.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tuy trong tường anh em chống đối
Ngăn nhục ngoài đã vội hợp nhau
Bạn bè tốt có thiếu đâu
Nhưng mà giúp đỡ thế nào cũng không
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thường đệ 4