20/08/2022 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 5
戲為六絕句其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 06:54

 

Nguyên tác

不薄今人愛古人,
清詞麗句必為鄰。
竊攀屈宋宜方駕,
恐與齊梁作後塵。

Phiên âm

Bất bạc kim nhân ái cổ nhân,
Thanh từ lệ cú tất vi lân[1].
Thiết phan Khuất, Tống[2] nghi phương giá,
Khủng dữ Tề, Lương[3] tác hậu trần.

Dịch nghĩa

Chẳng bạc người đời nay mến người xưa,
Câu từ thanh lệ tất sẽ ở gần nhau.
Hãy thầm theo Khuất Nguyên, Tống Ngọc mà đi cùng xe,
Chỉ các người lại theo làm bụi trần nước Tề, Lương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chẳng bạc người nay thích cổ nhân,
Câu từ thanh lệ tất thành gần.
Thầm theo Khuất, Tống cùng chung cỗ,
Sợ tới Tề, Lương hóng bụi trần.
Đại ý bài này nói thi nhân bất kể đời xưa hay đời nay, dù ở đâu, chỉ cần hợp theo chân lý sẽ được tôn sùng. Đỗ Phủ coi trọng thơ Khuất Nguyên, Tống Ngọc và phê bình thơ nước Tề, Lương. Quan điểm này cũng được người đời sau tán thành.

[1] Làm hàng xóm của nhau, ý nói tề danh, không đả kích lẫn nhau.
[2] Khuất Nguyên và Tống Ngọc, người nước Sở đời Chiến Quốc, nổi tiếng ca từ diễm lệ.
[3] Nước Tề và nước Lương. Ca từ hai nước này phong cách phù diễm, trọng hình thức mà không coi trọng nội dung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí vi lục tuyệt cú kỳ 5