22/09/2021 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe tin Bác ốm

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2009 19:33

 

Nghe tin Bác ốm. Sáng nay
Xếp hàng mua báo vơi đầy nỗi lo
Các cô, các bác Liên Xô
Cầm tay lên trước, miễn cho xếp hàng
Quê nhà cách trở quan san
Gần cha thêm một quãng đường, cha ơi...
Matxcơva, 9-69
(Những ngày tang Bác)

Nguồn: Chân trời thương nhớ, NXB Văn hoá dân tộc, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Nghe tin Bác ốm