28/09/2023 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 1
無題其一

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 18:49

 

Nguyên tác

細草鋪茵綠滿堤,
燕飛晴日正遲遲。
尋芳陌上花如錦,
折得東風第一枝。

Phiên âm

Tế thảo phô nhân lục mãn đê,
Yến phi tình nhật chính trì trì.
Tầm phương mạch thượng hoa như cẩm,
Chiết đắc đông phong đệ nhất chi.

Dịch nghĩa

Cỏ mượt phô tấm đêm xanh trên khắp bờ đê,
Én bay trên bầu trời quang đãng đang từ từ về chiều.
Trên đường đi hoa mọc hai bên đẹp như gấm thêu,
Gió đông vừa thổi gãy cành đầu tiên (xuân đã về).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp bờ đê nệm xanh cỏ mịn
Yến lượn bay, trời lịm ánh dương
Hoa xinh như gấm bên đường
Ta như cảm được gió đông xuân về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Vô đề kỳ 1