30/06/2022 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật giang thôn kỳ 4
春日江村其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:38

 

Nguyên tác

扶病垂朱紱,
歸休步紫苔。
郊扉存晚計,
幕府愧群材。
燕外晴絲卷,
鷗邊水葉開。
鄰家送魚鱉,
問我數能來。

Phiên âm

Phù bệnh thuỳ chu phất[1],
Qui hưu bộ tử đài.
Giao phi tồn vãn kế,
Mạc phủ quý quần tài.
Yến ngoại tinh ti quyển,
Âu biên thuỷ diệp khai.
Lân gia tống ngư miết,
Vấn ngã số năng lai.

Dịch nghĩa

Ngừa bệnh có tua màu đỏ,
Về nghỉ đi trên rêu thẫm.
Nơi ngụ bên ngoài thành giữ được cái kế lúc về già,
Trong toà tỉnh, thấy ngượng với các bậc tài ba.
Chim én bên ngoài đang cuộn tơ,
Và chim nước bên bờ đang rẽ lá.
Nhà hàng xóm có lễ thả ba ba,
Có mời ta mấy lần tới dự.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trị bệnh có giải tía,
Đi về bước trên rêu.
Vùng quê, kế lui sẵn,
Toà tỉnh, kẻ tài bêu.
Cuốn tơ én làm tổ,
Bờ lá chim nước khêu.
Hàng xóm lễ thả cá,
Mấy lần có tới kêu.
(Năm 765)

[1] Dải áo, mũ của các quan trong chế độ nhà Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật giang thôn kỳ 4