29/05/2024 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành
江行

Tác giả: Lee Gyu-bo - 이규보

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2021 08:46

 

Nguyên tác

路轉長川遠,
雲低曠野平。
天寒征雁苦,
沙漲宿鷗驚。
鬼火林間碧,
漁燈雨外明。
歸舟夜未泊,
鴉軋櫓猶鳴。

Phiên âm

Lộ chuyển trưởng xuyên viễn,
Vân đê khoáng dã bình.
Thiên hàn chinh nhạn khổ,
Sa trướng túc âu kinh.
Quỷ hoả lâm gian bích,
Ngư đăng vũ ngoại minh.
Quy chu dạ vị bạc,
Nha yết lỗ do minh.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chuyển sang đi đường sông,
Mây sà xuống đồng không.
Gió lùa hàng nhạn khổ,
Triều ngập lũ âu trông.
Lửa ma trơi rừng vắng,
Đèn chài sáng mặt sông.
Không đậu thuyền trôi mãi,
Quạ kêu đỉnh cột buồm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lee Gyu-bo » Giang hành