03/10/2023 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ cần có em
只要有你

Tác giả: Hiểu Tuyết - 晓雪

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2008 01:53

 

Nguyên tác

把滿天星斗都給我,
把天下財富都給我,
我也不會滿足,
但只要有你,
有你無邊的輝煌的愛,    
我就是世界上,
富有, 最幸福的人,
還有甚麼不滿呎的呢?

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Cho tôi tất cả sao trời
Đem toàn của cải trên đời cho tôi
Vẫn chưa thoả mãn lòng tôi
Chỉ cần được có em thôi, thoả lòng
Tình em vô tận huy hoàng
Tôi thành giàu nhất trên toàn thế gian
Đời tôi hạnh phúc tuyệt trần
Trái tim yêu chỉ mong ngần ấy thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hiểu Tuyết » Chỉ cần có em