15/08/2020 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em không tham nhà ngói huê tà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 15:13

 

Em không tham nhà ngói huê tà,
Tham vì một nỗi mẹ cha rộng mồm.
Đêm ngày gióng giả om sòm,
Trống phách không có, lấy mồm cầm canh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em không tham nhà ngói huê tà