28/11/2021 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng Đặng Đình Tướng được ban tước quận công bài 2

Tác giả: Trịnh Lân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 00:42

 

Đạt tôn gồm được đấu tiên hiền,
Thong thả Hương Sơn[1] kết bạn tiên.
Văn võ hoạ hai vời Lý tướng[2],
Lệ côn từng mấy giá Bùi niên[3].
Luân thư[4] chiếm chiếm vâng thần bệ,
Thọ thái[5] làu làu dã đẩu biên.
Doành trí ngàn nhân[6] tuy đắc thú,
Ái ưu mựa[7] khoái nẻo sơ nguyền.
Bài thơ này chép trong Đặng gia thế phả với tiêu đề Đặc tứ thiếu phó Gia quận công Trịnh Lân lại tặng một bài, được làm dịp mừng Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735) khi được chúa Trịnh ban tước quận công.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Núi chùa Hương Tích thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ, quê hương của dòng họ Đặng.
[2] Có lẽ chỉ Lý Quảng, một võ tướng thời Tây Hán, có công diệt giặc Hung Nô.
[3] Tuổi thọ ông họ Bùi, có lẽ chỉ Bùi Hàng, một nhân vật thành tiên trong tác phẩm Truyền kỳ của Bùi Hình đời Đường.
[4] Sách nói về tài kinh luân.
[5] Vẽ thọ, tuổi thọ.
[6] Doành chỉ nước, ngàn chỉ núi. Câu này lấy ý trong sách Luận ngữ: “Trí giả nhạo thuỷ, nhân giả nhạo sơn” (Bậc trí vui với nước, bậc nhân vui với núi). Về sau người ta hay dùng câu “Nước trí non nhân” để chỉ thú vui của các bậc quân tử.
[7] Chớ (từ cổ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Lân » Mừng Đặng Đình Tướng được ban tước quận công bài 2