10/06/2023 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dấu chân người yêu

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/03/2021 15:43

 

Con đường, con đường em qua,
dấu chân nho nhỏ đã nhoà sương đêm.
Lòng anh hoá ánh trăng mềm,
hôn lên nhè nhẹ chỗ viền dấu chân.
Đêm trăng, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Dấu chân người yêu