29/01/2023 12:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chớ biến đi
Не исчезай

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 30/07/2008 09:38

 

Nguyên tác

Не исчезай во мне ты навек,
Не исчезай на какие-то полчаса.
Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет,
Но все горит твоя свеча...

Не исчезай из жизни моей,
Не исчезай сгоряча или невзначай.
Исчезнут все, только ты не из их числа,
Будь из всех исключением - не исчезай!

В нас вовек не исчезнет наш звездный час:
Самолет, где летим мы с тобой вдвоем.
Мы летим
Мы летим
И мы летим,
Пристегнувшись одним ремнем,
Вне времен...
Дремлешь ты на плече моем,
И как огонь чуть просвечивает
Твоя ладонь,
Твоя ладонь...

Не исчезай из жизни моей,
Не исчезай невзначай или сгоряча.
Есть тысяча ламп у каждой из тысячи свеч,
Но мне нужна твоя свеча!

Не исчезай - в нас чистота,
Не исчезай, даже если подступит край,
Ведь все равно, даже если исчезну сам,
Я исчезнуть тебе не дам!
Не исчезай...

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Chớ biến đi một nghìn năm như thế
dẫu chỉ nửa giờ cũng chớ biến đi...
Ngàn năm sau Người mới quay về
luôn luôn ngời chói

Chớ biến đi trong cuộc đời tôi
chớ biến đi vô tâm hay xốc nổi
Tất cả rồi sẽ biến đi
Nhưng Người không được thế
Giữa mọi sự Người hãy là ngoại lệ
chớ biến đi

Giờ hoàng đạo của ta vẹn nguyên
trong ta vĩnh viễn
chiếc phi cơ
chở chúng ta hai đứa
chúng ta bay, chúng ta bay
chúng ta bay mãi mãi
bảo hiểm cũng bằng một dây
ngoài thời gian ta tồn tại

Người thiêm thiếp ở vai tôi
và như ngọn lửa
bàn tay Người he hé lộ ra
Bàn tay Người

Chớ biến đi
trong cuộc đời tôi
Chớ biến đi vô tâm hay xốc nổi
Có hàng nghìn lồng đèn
Và trong mỗi lồng đèn có hàng nghìn ngọn nến
nhưng tôi chỉ cần
ngọn nến của Người thôi

Chớ biến đi trong ta sự thanh cao
chớ biến đi dầu giữa ngày tận thế
Muốn sao thì sao, dù chính tôi rồi đây phải mất
tôi cũng không để cho Người biến đi...

Chớ biến đi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Chớ biến đi