22/10/2021 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh đồng Flanders
In Flanders fields

Tác giả: John Alexander McCrae

Nước: Canada
Đăng bởi hongha83 vào 19/11/2008 20:26

 

Nguyên tác

In Flanders Fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely sing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders Fields .

Take up our quarrel with the foe :
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high .
If you break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders Fields .

Bản dịch của Nguyễn Đàm Duy Trung

Hoa bay đồng cỏ Flanders,
Giữa hàng thập tự, bao bờ hàng bia.
Nơi đây chiến địa chia lìa,
Sơn ca bay hót trên kia chẳng ngừng.
Tiếng chim súng át nổ tung,
Trên không chim lượn, súng ầm đồng hoang.

Chúng tôi mới chết đây thôi,
Cõi dương đã thấy sớm mơi, bóng chiều.
Đã từng biết được tình yêu,
Giờ trong lòng đất, sớm, chiều, Flanders.

Thay tôi đấu với quân thù:
Hãy cầm ngọn đuốc ngàn thu trao đời!
Cầm cao cho đuốc khỏi rơi,
Nếu làm không được, hổ đời chúng tôi:
Dẫu cho hoa nở trên đời,
Chết không nhắm mắt ở nơi đồng này!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Alexander McCrae » Cánh đồng Flanders