29/05/2023 20:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dài ngắn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/12/2022 10:30

 

Ngày dài ngủ cạn
Đêm ngắn thức khuya
Tình dài thiếu bạn
Ngắn duyên đời thừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Dài ngắn