28/01/2022 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung trung hành lạc kỳ 3
宮中行樂其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2007 17:53

 

Nguyên tác

盧橘為秦樹,
蒲萄出漢宮。
煙花宜落日,
絲管醉春風。
笛奏龍吟水,
蕭鳴鳳下空。
君王多樂事,
還與萬方同。

Phiên âm

Lô quất[1] vi Tần thụ,
Bồ đào[2] xuất Hán cung.
Yên hoa[3] nghi lạc nhật,
Ty quản tuý xuân phong.
Địch tấu long ngâm thuỷ,
Tiêu minh phụng hạ không.
Quân vương đa lạc sự,
Hoàn dữ vạn phương đồng.

Dịch nghĩa

Lô quất kết quả trên cây điện Tần,
Rượu bồ đào bày tiệc cung nhà Hán.
Khói hoa trong buổi chiều tà,
Đàn ca say ngọn gió xuân.
Tiếng sáo thổi như rồng ngâm nga trong nước,
Tiếng tiêu ngân như phượng hót trên tầng không.
Quân vương có nhiều thú vui,
Mà vẫn cùng với nhân dân vui hoà.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lô quất trong Tần điện,
Bồ đào tiệc Hán cung.
Khói hoa chiều bóng xế,
Ca múa gió xuân nồng.
Sáo tấu, rồng ngâm nước,
Tiêu ngân, phượng hót không.
Quân vương nhiều thú lạ,
Vẫn với dân vui cùng.
(Năm 743)


[1] Tức quả sơn trà 枇杷.
[2] Tức quả nho, ở đây chỉ rượu nho, xưa là một thứ rượu quý. Hai câu ý chỉ trong cung nhiều của ngon vật lạ.
[3] Khói và hoa, ở đây chỉ việc có yến tiệc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cung trung hành lạc kỳ 3