01/12/2022 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu kinh kỳ 1
收京其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 23:06

 

Nguyên tác

仙仗離丹極,
妖星照玉除。
須為下殿走,
不可好樓居。
暫屈汾陽駕,
聊飛燕將書。
依然七廟略,
更與萬方初。

Phiên âm

Tiên trượng ly đan cực,
Yêu tinh chiếu ngọc trừ.
Tu vi hạ điện tẩu,
Bất khả hảo lâu cư.
Tạm khuất Phần Dương[1] giá,
Liêu phi Yên tướng thư[2].
Y nhiên thất miếu lược,
Cánh dữ vạn phương sơ.

Dịch nghĩa

Xa giá nhà vua rời cung điện,
Vì sao xấu chiếu vào thềm ngọc.
Nên thế phải chạy khỏi cung điện,
Không thể cứ ở mãi trong nhà lầu đẹp.
Tạm náu theo xe của Quách ở Phần Dương,
Chờ thư gửi tới tướng nước Yên.
Cứ tuân theo kế sách bảy miếu,
Hầu cho mọi nơi cả nước cái khởi đầu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mái đỏ xe vua rời,
Thềm ngọc sao xấu soi.
Đều bỏ điện mà chạy,
Lầu ngọc hết ở rồi.
Phần Dương, xe tạm núp,
Yên tướng thư mong coi.
Bảy miếu, cứ giữ lối,
Vạn nẻo ắt sẽ noi.
(Năm 757)

[1] Tức Quách Tử Nghi, được phong là Phần Dương quận công sau khi dẹp được loạn An Sử.
[2] Ý từ thơ của Dữu Tín: “Nguyện đắc Lỗ Liên phi nhất tiễn, Trì ký tư quy Yên tướng thư” (Mong được Lỗ Trọng Liên bắn một mũi tên, Có gắn một lá thư gửi cho tướng nước Yên trong thành) gợi lòng quay về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu kinh kỳ 1