23/03/2023 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Én bay đầu ngõ rồi em

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/02/2018 15:41

 

Én bay đầu ngõ rồi em
Mùa xuân tết đến hãy thèm làm sao
Và khi mồng một má đào
Đánh quần đánh áo xôn xao ra thành
Làng mình đồn đại phong thanh
Chúng mình hai đứa sẽ thành duyên nhau
Cầu cho thơ sẽ nên câu
Chúc mừng ta đấy dãi dầu nhớ nhung.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Én bay đầu ngõ rồi em