06/08/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Non Nước

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 07:02

 

Nơi gọi Bồng, nơi gọi Nhược[1],
Hai bên góp làm Non Nước,
Đá chồng hòn thấp, hòn cao,
Sóng trục[2] lớp sau, lớp trước.
Phật hư vô, cảnh thiếu thừa,
Khách danh lợi buồm xuôi ngược.
Vẳng nghe trên gác boong boong,
Lẩn thẩn dưới chùa lần bước.
Chùa Non Nước ở dưới chân núi Dục Thuý, Ninh Bình. Một bài thơ đặc sắc về “mới” không kém các bài thơ thế kỉ XX cả về nội dung, ngôn ngữ và thể thơ (6 chữ).
[1] Bồng: tức Bồng Lai, Nhược: tức Nhược Thuỷ. Hai chỗ này tương truyền là nơi tiên ở.
[2] Đuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Chùa Non Nước