30/01/2023 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

VII
VII

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 26/08/2022 07:51

 

Nguyên tác

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним,
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.—
Давно ли к нам он занесен?

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nàng thấy thích nếp phong lưu, quý phái,
Cuộc trò chuyện tốp siêu giầu cầm lái
Sự lạnh lùng đầy kiêu hãnh, bình yên,
Là trộn pha tuổi đời và chức quyền.
Nhưng ai đấy nhỉ, trong khách mời nhà chọn được,
Đang im lặng, như đứng trong sương đặc?
Ai cũng cho chàng là khách lạ xa.
Những mặt người thấp thoáng trước chàng lướt qua,
Như cả loạt ảo ảnh quỷ ma buồn chán
Như vẻ chán chường hay kiêu kiêu, thù oán
Lộ hết trên mặt chàng? Chàng đến làm gì?
Chàng là ai? Chả lẽ là Ônhêghin?
Không có lẽ là chàng?…Thì đúng đấy.
-Chàng đã được mời đến nhà lâu chưa vậy?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » VII