25/05/2022 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé mong gió

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:07

 

Ông thương bé làm cho con diều giấy
Chiều xanh trong, bé hớn hở ra đồng
Gió không lên... diều làm sao cất cánh
Mong gió nhiều gió có biết hay không?

Trời nóng bức bé say nồng giấc ngủ
Thương tay bà phe phẩy quạt không ngừng
Ôi! Chẳng hiểu sao? mà gió lại ngừng
Gió tệ lắm làm tay bà tê mỏi

Mẹ cặm cụi dưới nắng hè chang chói
Mệt khờ người gặt lúa giữa đồng quê
Gió mạnh lên cho mồ hôi mẹ ráo
Và quạt giùm cho sạch lúa mẹ gieo.
Nguồn: do tác giả cung cấp!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Bé mong gió