05/02/2023 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXXI (Khen ai chinh phục linh hồn)
XXXI (L’esprit conquérant souhaitait)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/10/2022 20:50

 

Nguyên tác

L’esprit conquérant souhaitait
Une foule, et non un visage,
Mais sa force qui s’ébattait
Connaît le dolent amarrage.

Une rose, au centre du jour,
S’enveloppe de l’atmosphère;
Flèche invisible de l’amour
Une brise vient la défaire,

Et sous ce vent soudain et bref
On voit choir ses brillants pétales…

— Je ne te fais pas un grief
De toutes ces choses fatales!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khen ai chinh phục linh hồn
Đám đông, không phải một khuôn mặt nào,
Mà quân anh đã xuất trào
Biết buồn ở lại chôn sâu đoạ đày.

Một bông hồng, giữa ban ngày,
Quanh hoa không khí thoảng vây dập dìu;
Mũi tên vô ảnh tình yêu
Một làn gió đến dắt dìu nó đi,

Dưới cơn gió thoảng xuân thì
Anh nhìn thấy ánh hoa khi rụng tàn...

- Với anh em chẳng phàn nàn
Bao gồm mọi thứ chết bầm này đây!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » XXXI (Khen ai chinh phục linh hồn)