18/01/2021 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thương anh một chút mẹ già

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 13:24

 

Em thương anh một chút mẹ già,
Thương anh một chút anh là đàn ông.
Lấy ai lo lắng việc đồng,
Lấy ai lo liệu việc trong cửa nhà.
Hay là anh lấy quách ta,
Để ta nuôi đỡ mẹ già cho anh.
Mẹ già là mẹ già anh,
Em nay dâu mới cơm canh chưa tường.
Ví bằng anh có lòng thương,
Thời anh che chở mọi đường cho em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thương anh một chút mẹ già