21/09/2019 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Dục Thuý sơn kỳ 2
登浴翠山其二

Tác giả: Trần Thiện Chánh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Diệp Đồng vào 04/03/2008 07:31

 

Nguyên tác

神山一半落塵中,
靈蹟消磨叩不窮。
題詠三生餘事業,
登臨千古老英雄。
荒亭風鎖流塵黑,
撣剎雲燒劫火紅。
最恨殘碑看不到,
上乘文學半成空。

Phiên âm

Thần sơn nhất bán lạc trần trung,
Linh tích tiêu ma khấu bất cùng.
Đề vịnh tam sinh[1] dư sự nghiệp,
Đăng lâm thiên cổ lão anh hùng.
Hoang đình phong toả lưu[2] trần hắc,
Đạn sát vân thiêu kiếp hoả hồng.
Tối hận tàn bi khan bất đáo,
Thượng thừa[3] văn học bán thành không.

Dịch nghĩa

Một nửa non tiên rơi xuống cõi trần
Vết thiêng tiêu mòn hỏi mãi chẳng cùng
Lời đề vịnh là sự nghiệp thừa trong cuộc ba sinh
Kẻ lên chơi ấy bậc anh hùng già ngàn thưở trước
Gió quét đám bụi lửng lơ, đình vắng tối đen
Mây un ngọn lửa kiếp, chùa nát rực đỏ
Rất hờn nỗi bia tàn đọc không được hết
Văn học thượng thừa một nửa thành không

Bản dịch (của Bản dịch của Cao Tự Thanh)

Non thần nửa rụng tự không trung
Linh tích tiêu ma nói chẳng cùng
Đề vịnh, ba sinh lưu sự nghiệp
Lên chơi, ngàn thuở nhớ anh hùng
Bụi mù theo gió đình hoang lối
Lửa kiếp nung mây tháp cổ hồng
Hận nỗi bia tàn xem chẳng hết
Văn chương thượng trí nửa thành không.

Nguồn: Thơ Trần Thiện Chánh, Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu, NXB Khoa học xã hội, 1995
[1] Ba sinh tức ba kiếp sống quá khứ, hiện tại, vị lai theo quan niệm nhà Phật. Cuộc ba sinh đây ý nói kiếp người.
[2] Chữ lưu này trong "Tán lý Trần Tử Mẫn Thiện Chánh thi thảo" (chép trong "Quốc triều danh nhân mạc ngấn") và trong "Quốc triều thi lục" khác nhau. Đây theo "Quốc triều thi lục".
[3] Chỉ phép Phật, ý nói như cỗ xe lớn chỉ người lên cõi Phật, đây dùng chỉ đạo Phật nói chung. Câu này có lẽ chỉ vào bài văn bia tháp Linh Tế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thiện Chánh » Đăng Dục Thuý sơn kỳ 2