13/04/2021 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn hậu đăng Dục Thuý sơn kỳ 2
亂後登浴翠山其二

Tác giả: Trần Thiện Chánh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Diệp Đồng vào 04/03/2008 07:31

 

Nguyên tác

神山一半落塵中,
靈迹銷磨叩不窮。
題詠三生餘事業,
登臨千古老英雄。
荒庭風掃流塵黑,
斷剎雲燒劫火紅。
最恨殘碑看不到,
上乘文字半成空。

Phiên âm

Thần sơn nhất bán lạc trần trung,
Linh tích tiêu ma khấu bất cùng.
Đề vịnh tam sinh[1] dư sự nghiệp,
Đăng lâm thiên cổ lão anh hùng.
Hoang đình[2] phong tảo lưu[3] trần hắc,
Đoạn sát vân thiêu kiếp hoả hồng.
Tối hận tàn bi khan bất đáo,
Thượng thừa[4] văn tự[5] bán thành không.

Dịch nghĩa

Nửa ngọn núi thần bị cuốn vào cuộc trần ai,
Dấu tích thiêng mai một, hỏi thăm mãi không thôi.
Việc đề thơ là sự nghiệp dư lại của cõi ba sinh,
Người từng lên cao ngắm cảnh nơi đây là vị lão anh hùng thuở xưa.
Gió quét sân hoang vắng, bụi bay đen,
Mây um chùa đổ nát, lửa oan nghiệt đỏ.
Hận nỗi bia tàn xem không được,
Văn tự thượng thừa một nửa đã chẳng còn gì.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Non thần nửa rụng tự không trung
Linh tích tiêu ma nói chẳng cùng
Đề vịnh, ba sinh lưu sự nghiệp
Lên chơi, ngàn thuở nhớ anh hùng
Bụi mù theo gió đình hoang lối
Lửa kiếp nung mây tháp cổ hồng
Hận nỗi bia tàn xem chẳng hết
Văn chương thượng trí nửa thành không.
Nguồn:
1. Thác bản dập từ vách núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình
2. Thơ Trần Thiện Chánh, Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu, NXB Khoa học xã hội, 1995
[1] Ba sinh tức ba kiếp sống quá khứ, hiện tại, vị lai theo quan niệm nhà Phật. Cuộc ba sinh đây ý nói kiếp người.
[2] Sách chép là chữ 亭, đây theo thác bản là chữ 庭.
[3] Chữ lưu này trong Tán lý Trần Tử Mẫn Thiện Chánh thi thảo (chép trong Quốc triều danh nhân mạc ngấn) và trong Quốc triều thi lục khác nhau. Đây theo Quốc triều thi lục.
[4] Chỉ phép Phật, ý nói như cỗ xe lớn chỉ người lên cõi Phật, đây dùng chỉ đạo Phật nói chung. Câu này có lẽ chỉ vào bài văn bia tháp Linh Tế.
[5] Sách chép là “văn học”, đây theo thác bản là “văn tự”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thiện Chánh » Loạn hậu đăng Dục Thuý sơn kỳ 2