12/06/2023 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Định thành dạ gian khẩu chiếm

Tác giả: Lã Xuân Oai - 呂春威

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 17:55

 

Phiên âm

Ỷ bích nhân như tuý,
Xuyên song đối nguyệt minh.
Càn khôn, xuân kỷ độ,
Hương quốc, dạ tam canh.
Thù ngữ truyền lâu cổ,
Huyên thanh trục giá linh.
Lân gia hà xứ địch,
Trắc nhĩ hựu tần thinh.

Dịch nghĩa

Ngồi tựa vách, như người say,
Trăng sáng vằng vặc rọi vào cửa sổ.
Trời đất đã qua mấy mùa xuân rồi,
Lòng thương nước nhớ quê, suốt ba canh trằn trọc.
Gọng Tây xì xồ vọng từ lầu trống,
Tiếng ồn ào chen lẫn tiếng còi xe.
Sáo thổi từ nhà nào bên hàng xóm,
Hễ lắng tai nghe lại thấy buồn.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ngồi ngây tựa vách giống người say,
Vằng vặc trăng soi cửa sổ này.
Đau nước bần thần xuân cũng biết,
Thương nhà thao thức nguyệt còn hay.
Xì xồ Tây nói khuya rồi sớm,
Ồn ã xe kêu tối lại ngày.
Sáo thổi nhà ai nhà cạnh xóm,
Lắng tai càng tủi lại càng cay.
Nguồn: Nguyễn Văn Huyền chủ biên, Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1), NXB Khoa học Xã hội, 1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Xuân Oai » Gia Định thành dạ gian khẩu chiếm