27/11/2022 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy nhạn (Văn đạo kim xuân nhạn)
歸雁(聞道今春雁)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 13:01

 

Nguyên tác

聞道今春雁,
南歸自廣州。
見花辭漲海,
避雪到羅浮。
是物關兵氣,
何時免客愁。
年年霜露隔,
不過五湖秋。

Phiên âm

Văn đạo kim xuân nhạn,
Nam quy tự Quảng Châu.
Kiến hoa từ Trướng Hải,
Tỵ tuyết đáo la phù.
Thị vật quan binh khí,
Hà thì miễn khách sầu.
Niên niên sương lộ cách,
Bất quá Ngũ Hồ thu.

Dịch nghĩa

Nghe nói nhạn xuân năm nay,
Bay về phương nam từ Quảng Châu.
Xem hoa xong rời Trướng Hải,
Tới La Phù để tránh tuyết.
Loài vật này có liên quan tới chiến sự,
Biết đến bao giờ lữ khách mới hết buồn?
Năm nào cũng xa quê đầy sương móc,
Thu này không qua Ngũ Hồ.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Xuân này chim nhạn lại,
Về nam tự Quảng Châu.
Xem hoa, xa Trướng Hải,
Trốn tuyết mãi La Phù.
Binh đao vật quan ngại,
Khi nao khách vơi sầu.
Bao lâu quê sương giải
Chẳng lại Ngũ Hồ thu.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy nhạn (Văn đạo kim xuân nhạn)