29/06/2022 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp lại
재회

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2016 21:43

 

Nguyên tác

내가 네 번째 감옥에서 나온 뒤
그러고도 연금당한 날
나는 열 살쯤의 아이로
돈 천 원짜리에 새 한 마리를 그렸다
그것을 다른 돈과 함께 썼다

6년이 지났다
1998년 2월 16일새 그린 천 원짜리가
나에게 돌아왔다

경기도 안성에서 썼던 것이
바다 건너
제주도 KAL 호텔 앞 술집에서 나에게 돌아왔다

나 - 야 네가 웬일이냐
돈 - 오랜만이다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Sau khi tôi ở tù ra lần thứ tư
Nhưng vẫn là ngày đang tại ngoại
Tôi như đứa trẻ lên mười
Vẽ con chim lên tờ tiền 1000 won
Và sử dụng cùng với nhiều loại tiền khác nữa

Sáu năm trôi qua
Ngày 16 tháng 2 năm 1998
Tờ giấy 1000 won
Có con chim tôi vẽ
Lại trở về với tôi

Tờ tiền sử dụng ở Anseong, tỉnh Kyeongki
Ở bên kia bờ biển
Trở lại với tôi trong quán rượu, ở khách sạn KAL đảo Jeju

Chính tôi, tôi chẳng hiểu tại làm sao nữa
Tờ giấy tiền - lâu rồi lại đến cùng tôi
Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Gặp lại