05/07/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc Dương lâu kỳ 2
岳陽樓其二

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 00:49

 

Nguyên tác

危樓高枕岳陽城,
城下扁舟泛洞庭。
湖水展開圓鏡白,
君山點出一螺青。
伯圖空闊分吳楚,
元氣淋漓浸日星。
安得南枝今有便,
鵬風萬里過南溟。

Phiên âm

Nguy lâu cao chẩm Nhạc Dương thành,
Thành hạ biển châu phiếm Động Đình.
Hồ thuỷ triển khai viên kính bạch,
Quân sơn điểm xuất nhất loa thanh.
Bá đồ không khoát phân Ngô Sở,
Nguyên khí lâm ly tẩm nhật tinh.
An dắc nam chi kim hữu tiện,
Bằng phong vạn lý quá Nam minh.

Dịch nghĩa

Lầu cao ngất gối vào thành Nhạc Dương,
Dưới thành thả chiếc thuyền con chơi Động Đình.
Nước Hồ trải rộng sáng trắng như gương tròn,
Núi Quân nhô vượt lên mầu xanh tựa con ốc.
Việc tranh bá đồ vương rộng lớn, phân chia Ngô Sở,
Nguyên khí đầm đìa thắm cả mặt trời, sao.
Giá có một cành nam, nay thật tiện,
The gió bằng muôn dặm đến biển Nam.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Lầu cao vòi vọi gối lên thành,
Thuyền dưới thành buông lướt Động Đình.
Hồ nước vành gương loà ánh bạc,
Non Quân chiếc ốc nhuộm mầu xanh.
Bá đồ rộng lớn chia Ngô Sở,
Nguyên khí đầm đìa thắm nhật tinh.
Sao được cành nam giành thuận lợi,
Cánh bằng muôn dặm vượt Nam minh.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Nhạc Dương lâu kỳ 2