07/07/2022 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Vương xá nhân trúc lâu
寄王舍人竹樓

Tác giả: Lý Gia Hựu - 李嘉祐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2008 04:13

 

Nguyên tác

傲吏身閑笑五侯,
西江取竹起高樓。
南風不用蒲葵扇,
紗帽閑眠對水鷗。

Phiên âm

Ngạo lại thân nhàn tiếu ngũ hầu,
Tây giang[1] thủ trúc khởi cao lâu.
Nam phong bất dụng bồ quỳ phiến,
Sa mạo nhàn miên đối thuỷ âu.

Dịch nghĩa

Làm quan chức nhỏ, việc ít, cười ngạo bọn quan lớn,
Bên bờ tây dòng sông lấy tre cất lầu cao.
Sẵn có gió nồm, đâu cần dùng tới quạt lá cọ,
Đội mũ lụa mà ngủ an nhàn trước đám chim nước.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chức lại nhàn thân, nhạo ngũ hầu
Bên sông chọn trúc dựng nên lầu
Gió nam hây hẩy không cần quạt
Mũ lụa, ngủ nhàn trước thuỷ âu.
Vương xá nhân thân thế không rõ.

[1] Nói chung phần đất phía tây sông Trường Giang, nói riêng là địa phận tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Gia Hựu » Ký Vương xá nhân trúc lâu