06/12/2021 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân ra với ngoại thành

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2008 06:57

 

Mùa xuân ra với ngoại thành
có bờ cỏ ướt để dành chờ ai
con sông lặng lẽ chảy dài
đôi con sáo sậu cùng ai sang đò

Qua rồi cái tuổi mộng mơ
mùa xuân đã đến, có chờ đợi tôi?
ước làm ngọn gió nồng tươi
làm vạt đất ấm, làm lời lửa xanh
làm nước chảy mãi vẫn còn
làm bếp lửa ấm sớm hôm cho mình

Một người đứng đợi mùa xuân
Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Mùa xuân ra với ngoại thành