29/03/2023 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên nhật
元日

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:10

 

Nguyên tác

爆竹聲中一歲除,
春風送暖入屠蘇。
千門萬戶曈曈日,
總把新桃換舊符。

Phiên âm

Bộc trúc thanh trung nhất tuế trừ,
Xuân phong tống noãn nhập đồ tô.
Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật,
Tổng bả tân đào hoán cựu phù.

Dịch nghĩa

Tiếng pháo tre nổ vang một năm đã hết,
Gió Xuân đưa hơi ấm đến trong đó có mùi rượu đồ tô.
Trong ngàn nhà, vạn gia đình, nhà nào cũng đều thắp đèn sáng sủa,
Treo thẻ đào tiễn đưa năm cũ và cầu điềm tốt lành.

Bản dịch của Trần Trọng San

Hết một năm rồi, tiếng pháo đưa
Gió xuân thổi ấm chén đồ tô
Ngàn cửa muôn nhà vừa rạng sáng
Đều đem đào mới đổi bùa xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Nguyên nhật