21/08/2022 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan xá
官舍

Tác giả: Trần Quan - 陳觀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2008 07:56

 

Nguyên tác

夕陽雲合黃龍洞,
曉雪濤翻隻箸山。
公暇掩蓬歸海國,
白鷗前導過溪灣。

Phiên âm

Tịch dương vân hợp Hoàng Long động!
Hiểu tuyết đào phiên Chích Trợ san.
Công hạ yểm bồng qui hải quốc,
Bạch âu tiền đạo quá khê loan.

Dịch nghĩa

Mây chiều khép lại động Hoàng Long,
Sông buổi sớm trắng như tuyết cuộn lên núi Chích Trợ.
Rảnh việc công, đóng kín mui thuyền xuôi về miền bể,
Có chim bạch âu dẫn đường lướt qua eo suối.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Mây chiều đọng lại động Hoàng Long,
Chích Trợ ban mai tuyết cuộn dòng.
Công việc rảnh rồi xuôi hải quốc,
Chim âu dẫn lối, vượt khe vòng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quan » Quan xá