15/08/2020 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 06
秦州雜詩其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:38

 

Nguyên tác

城上胡笳奏,
山邊漢節歸。
防河赴滄海,
奉詔發金微。
士苦形骸黑,
林疏鳥獸稀。
那堪往來戍,
恨解鄴城圍。

Phiên âm

Thành thượng Hồ già tấu,
Sơn biên Hán tiết quy.
Phòng hà phó Thương Hải[1],
Phụng chiếu phát Kim Vi[2].
Sĩ khổ hình hài hắc,
Lâm sơ điểu thú hy.
Na kham vãng lai thú,
Hận giải Nghiệp Thành vi.

Dịch nghĩa

Khèn rợ Hồ thổi trên thành,
Bên núi kia bóng cờ Hán đi về.
Che chở sông nên đi ra tận Thương Hải,
Theo lệnh nhà vua đi ra tận tới núi Kim Vi.
Binh sĩ khó nhọc nên thân hình nắng rám đen,
Rừng thưa nên thú vật vắng vẻ.
Sao có thể chịu mãi cảnh chiến trận đi về như thế được,
Giận là chưa mở được vòng vây cho Nghiệp Thành.

Bản dịch của mailang

Trên thành khèn rợ thổi,
Cờ Hán vượt non xanh.
Thương Hải giữ vùng nước,
Kim Vi lệnh khởi hành.
Rừng thưa chim thú vắng,
Quân khổ xạm thân mình.
Há mãi đi về lính,
Hận chưa giải Nghiệp Thành.
(Năm 759)

[1] Vùng từ Hà Bắc cho tới biển.
[2] Vùng Cư Diên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 06