03/02/2023 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi nằm mơ những ngày đổ máu
Véres napokról álmodom

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2012 08:03

 

Nguyên tác

Véres napokról álmodom,
Mik a virágot romba döntik,
S az ó világnak romjain
Az új világot megteremtik.

Csak szólna már, csak szólna már
A harcok harsány trombitája!
A csatajelt, a csatajelt
Zajongó lelkem alig várja!

Örömmel vágom én magam
Föl paripámra a nyeregbe!
A bajnokok sorába én
Szilaj jókedvvel nyargalok be!

Ha megvagdalják mellemet,
Fog lenni, aki bekötözze,
Fog lenni, aki sebemet
Csókbalzsammal forrasztja össze.

Ha rabbá tesznek, lesz aki
Homályos börtönömbe jő el,
S föl fogja azt deríteni
Fényes hajnalcsillag-szemével.

Ha meghalok, ha meghalok
A vérpadon vagy csatatéren,
Lesz, aki majd holttestemről
Könyűivel lemossa vérem!

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi nằm mơ những ngày đổ máu
Những ngày thế giới bị phá tan
Từ những đống hoang tàn đổ nát
Người ta xây thế giới mới hoàn toàn

Hỡi tiếng kêu, tiếng kèn lanh lảnh
Hãy nổi lên và vang vọng khắp nơi
Đấy hiệu lệnh chiến đấu, hiệu lệnh chiến đấu
Rất mỏi mòn! Rất chờ đợi, lòng tôi!

Tôi vui quá nhảy ngay lên mình ngựa
Phóng như bay đuổi kịp phía hàng đầu
Tôi phải là quán quân dũng mãnh
Sướng vui nào, được chiến đấu, sướng vui sao!

Nếu người tôi bị kẻ thù băm rách
Sẽ có người đến băng bó cho lành
Chắc chắn sẽ có cô cảm kích
Chữa vết thương bằng những cái hôn nồng

Nếu tôi bị giam trong ngục tối
Sẽ có người đến đó hỏi thăm ngay
Và đốt sáng tâm hồn tôi trong trắng
Bằng ánh mắt ngời như tinh tú sao mai

Nếu tôi chết, nếu như tôi phải chết
Dù giữa pháp trường, hay giữa trận tiền
Thi thể tôi máu dính đầy bê bết
Sẽ có người lấy nước mắt rửa sạch trơn!
Berkesz, 6-11-1846
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Tôi nằm mơ những ngày đổ máu