28/10/2021 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng nhan đó chín đây mười

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 11:10

 

Hồng nhan đó chín đây mười,
Chân đi đáng nén nụ cười đáng trăm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồng nhan đó chín đây mười