29/11/2021 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mây

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:34

 

trắng mây về khắp
núi đồi tăm tắp
gió xa sắp về
mây làm cánh chắp
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Mây