01/02/2023 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chào!

Tác giả: Pablo Neruda

Nước: Chilê
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/07/2007 04:12

 

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Mỗi buổi sáng ta nói lời: Chào!
với mỗi người ta gặp
đấy là tấm danh thiếp
dù giả dối hay chân thật của ta
là tiếng chuông để tất cả nghe ra
ta ở đây – Chào! – nghĩa là ta có mặt
ta chào người này, kẻ khác
người có dao
kẻ cầm thuốc độc
Chào! - đấy là ta
ta như nhau nhưng không chịu đựng
ta yêu nhau, nhưng không giống
mỗi người có đam mê, công việc của mình
ta vui mừng được trở thành (hoặc không?)
cần biết bao nhiêu bàn tay xếp đặt
biết bao nhiêu bờ môi sắp xếp –
Chào!
thời gian còn quá ít
Chào!
có điều gì nhận biết –
Chào!
ta mải mê theo công việc
nếu có chút gì còn lại
chút gì còn lại sau ta
Chào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pablo Neruda » Chào!